Linux [SK]

verzia kernelu

verziu kernelu zistím takto:

uname -a

hľadanie súboru

vyzerá, že celkom rýchly spôsob ako niečo nájsť je

locate -i "TO_CO_HLADAM"

najskôr je ale nutné spraviť nacachovanie štruktúry filesystému do db

sudo updatedb

čo ale môže trvať dosť dlho.

dôležité súbory filesystému

 • /boot/grub/menu.lst - bootovacie menu
 • /etc/default/grub - bootovacie menu - od grub2 (po editovaní nutné pustiť update-grub2)
 • /etc/fstab - mount list
 • /etc/X11/xorg.conf - nastavenie grafiky - zálohovať pred zmenami!
 • /etc/network/interfaces - sieťové pripojenia, bližší popis v kapitole nefunkčná sieť v KDE
 • /etc/init.d/nejaky-program start|stop|restart - nejde o súbor, ale o beh niektorých deamonov - ja takto re|štartujem napr. vsftpd

pomalé spúštanie GNOME aplikácií

pomôže ak do /etc/hosts sa do prvého riadku dopíše hostname - tj. prvý riadok bude vyzerať

127.0.0.1 localhost rootko-notebook

"HW-debug" príkazy

lspci, lsusb

vypíšu zariadenia pripojené na PCI, resp. USB. Unknown device nie je väčšinou dobré znamenie, ale navonok môže všetko fungovať (u mňa v Mythbuntu čo mám v HTPC lspci spôsobí záplavu unknown devices a aj tak všetko beží ako má...)

zmena default javy

Ak je nainštalovaných viac verzií javy, dá sa medzi nimi ľahko prepínať pomocou

sudo update-java-alternatives --jre --set java-6-sun

pomalé prehrávanie 1080p

Keďže nejaká alternatíva ku Core AVC pod linuxom neexistuje a coreavc-for-linux sa mi nepodarilo do mythbuntu nainštalovat, už-už som 1080p zavrhoval. Ale potom som našiel na webe zaujímavý blog s nastavením mplayer-u a čuduj sa svete - 1080p idú pekne. Pointa síce spočíva v zrušení všetkých filtrov, takže film nevyzerá tak pekne, ale nezabúdame, že to robíme len pri 1080p :) Pri malých xvidoch necháme default voľby s filtrami :)

Takže spomínaný magic príkaz:

mplayer -fs -lavdopts fast=1:skiploopfilter=all -framedrop -cache 102400 -cache-min 20 Film.1080p.mkv

detaily: man mplayer :D

rarovanie 100 mega s heslom

Vhodné napríklad pri archivovaní údajov na rapidshare ;)

rar a -ptajneHeslo -v99M -R nazovArchivu .

 • a - add files to archive
 • -ptajneHeslo - tajneHeslo je heslo k archívu, ktoré je nutné na rozbalenie
 • -v99M - split archívu tentoraz po 99 MB
 • -R - rekurzívne, tj do archívu zahrnúť všetky súbory hierarchicky od zdrojového adresára
 • nazovArchivu - názov archívu
 • . - od ktorého adresára sa má začať - v tomto prípade adresár z ktorého spúšťame daný príkaz

Virtualbox sa zasekne na "spawning session"

je nutné prekompilovať kernel driver pre virtualbox, inak sa nerozbehne...

sosneme si teda

make, gcc a pravdepodobne aj kernel-source

následne spustíme ako root

/etc/init.d/vboxdrv setup

samozrejme, náš užívateľ musí byť v skupine vboxusers

Mountovanie ISO

Ak chcem získať dáta z iso súboru

mount -o loop -t iso9660 neco.iso /mnt/iso

CPU Scalling v slaxe

Defaultne nemá slax žiadne cpu scalling zapnuté. Takže som si stiahol najnovšie cpufrequtils aj powernowd. Tie som si skompiloval a nainštaloval. Najprv som si ale musel stiahnúť modul libtool. Kompilácia cpufrequtils aj powernowd sa robí takto: (Kompilácia vo všeobecnosti)

./configure
make
make install

Následne som zaviedol modul acpi_cpufreq medzi aktvívne a zdá sa že to fičí (powernowd sa zdá zbytočný)

modprobe acpi_cpufreq

Wifi v slaxe

Aby bolo možné pripojiť sa k WPA/WPA2 je nutné mať modul wpa-supplicant. Prvým krokom potom je vytvorenie conf file, ktorý bude obsahovať detaily pripojenia k určitému SSID.

wpa_passphrase SSID-meno super-tajne-heslo > SSID.conf

Pomocou tohoto configu sa pripojíme k WLAN sieti:

wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -cSSID.conf

Posledným krokom je vypýtanie si IP adresy od DHCP servera:

dhcpcd wlan0

Mount windows (samba) share

Často je potrebné napojiť sa na nejaký windows share. Doteraz som používal smb4k, ale tak ma napadlo, že aj GNOME useri sa musia nejako dostať na sambu, tak som si dal tú snahu a vygooglil som si command :)

sudo mount -t smbfs -o username=username,password=password //remote-computer/share /media/mountpoint/

VPN pod KDE

Dovolím si sem umiestniť len odkaz, nakoľko sa mi to nechce prepisovať :) http://www.linuxexpres.cz/praxe/pptp-vpn-klient-a-linux

Handlovanie mime súborov v GNOME COMMANDERi

Na gnome commanderi ma stále hnevalo to, že si asociáciu prípony súboru s programom ťahal nevedno odkiaľ. Zmeny cez nautilus nepomáhali. Až teraz som objavil postup (na stránkach gnome commandera :D - mohlo ma to napadnúť skôr...) ako sa dá nastaviť táto asociácia. Zjednodužene povedané do súboru ~/.local/share/applications/defaults.list napíšeme želané asociácie podľa mime typu súboru a zrazu to GC chápe. Všetky možné mime typy som našiel v /usr/share/applications/mimeinfo.cache (Mint 6).

Vzorka môjho defaults.list je takáto:

[Default Applications]
text/plain=gedit.desktop
video/x-msvideo=mplayer.desktop
audio/mpeg=audacious.desktop
video/flv=mplayer.desktop
application/x-ms-dos-executable=wine.desktop

Trust WB-1400T

Problém - webkamera Trust WB-1400T má zelený obraz, prípadne zhodí sa skype pri videohovore. Riešenie spočíva v nainštalovaní libv4l.

Následne spúšťame skype pomocou príkazu:

LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

Je vhodné si pripraviť skriptík, ktorý bude skype takto spúšťať:

#!/bin/sh
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
exit 0

Testované v Sabayon 4.1 GNOME, Fedora 11, Sabayon 5.0 GNOME

Zvuk skype pod Pulse Audio

Problém - zvuk v skype pod pulse audio proste nejde. Asi sú developeri skypu blbí, možno som blbý ja, každopádne mi v sabayon-e 5.0 išiel zvuk vo všetkých aplikáciách, okrem skypu.

Vyeditoval som si súbor /etc/pulse/default.pa

V ňom som zakomentoval riadok:

load-module module-hal-detect tsched=0

A odkomentoval:

load-module module-alsa-sink
load-module module-alsa-source device=hw:1,0
load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
load-module module-null-sink
load-module module-pipe-sink

Zatiaľ všetko baví ako má...

Testované v Sabayon 5.0 GNOME

Vytváranie animation strip-ov

Problém - chcem vytvoriť tzv. animation strip ako podklad pre hry alebo apps

namiesto ručného spájania obrázkov je možné spraviť to skriptom:

montage -background transparent blue_s[0-7].png -tile 8x1 -geometry 180x180+0+0 blue4.png

Viac info tu: http://www.imagemagick.org/Usage/montage/

back to Linux introduction